FANDOM


72

Pohled na Obchodní ulici od jihu

Obchodní ulice je jedna z nejznámějších ulic města Khorinis a zastává funkci hlavní městské ulice. Ulice vede od jižní brány ze směru na Lobartovu farmu a pokračuje mírně na severozápad, kde končí na křižovatce s Přístavní ulicí, vedoucí na západ a malou uličkou, vedoucí ve směru na sever na Chrámové náměstí. Ulice se nachází v Dolní čtvrti a vede odtud také jediná vstupní brána do Horní čtvrti. Svůj název ulice získala podle obchodů, které se kolem ní shromažďují a podle toho, že zde žije pět khorinijských mistrů - což jsou nejvlivnější obchodníci a řemeslníci ve městě. Kolem ulice se nachází čtyři domy, dům alchymisty se nachází de facto mimo ulice a vede jím průchod na Chrámové náměstí. Na pořádek v ulici dohlíží městská domobrana a v noci je ulice osvícena několika lampami.

Důležití obyvatelé Editovat