FANDOM


Matteo
70
Životopisné údaje
Pohlaví: Muž
Národnost: Myrtaňan
Profesní údaje
Profese: Obchodník
Lokace: Khorinis
Herní údaje
Výskyt: Gothic II

Matteo je obchodník a jeden z mistrů, který žije na Obchodní ulici v Khorinisu.

Matteo měl svůj obchod na Obchodní ulici a byl jedním z pěti mistrů v Dolní čtvrti. Jeho sortiment zahrnoval vše pro přežití v divočině: zbraně, pochodně, zásoby - dokonce i zbroj. Matteo také zaměstnával učedníka Ruperta, který byl pověřen prodáváním u stánku před Matteovým domem. Podobně jako většina ostatních obchodníků a řemeslníků, ani Matteo nejásal nad přítomností paladinů. Nejdříve Mattea urazili, když se vydal do Horní čtvrti a nechtěli mu tam umožnit přístup, poté co se dozvěděli, že je slušným občanem jej samozřejmě pustili. Avšak když paladinové přišli a zabavili Matteovi půlku zboží, které měl na skladě tak, že tam postavili stráž, obchodník se rozpálil doběla. Další, kdo Mattea rozčilovala, byla vdova Gritta, neteř mistra Thorbena. Ta totiž obchodníkovi dlužila sto zlatých, které už nevrátila, avšak každou chvíli se producírovala v nových šatech. Matteo také mohl bezejmennému hrdinovi pomoci s přístupem do Horní čtvrtě.

Matteův osud po odplutí Esmeraldy není znám.