FANDOM


Cape Dun
122
Vyobrazení
123
znak
Capedunmapa
mapa
Geografie
Typ sídla: Vesnice
Země: Myrtana
Region: Jihovýchodní pobřeží
Správa
Pán vesnice: Uruk (Před osvobozením)

Wenzel? (Po osvobození)

Centrum: Radnice
Počet obyvatel: cca 30 (Před osvobozením)

cca 35 (Po osvobození)

Herní údaje
Hry: Gothic 3

Cape Dun je malou přímořskou vesnicí, která leží na jihovýchodním pobřeží Myrtany západně od Ardey. Vesnice leží u zálivu, který tvoří přírodní hranici mezi Myrtanou a Varantem. Cape Dun není v současné době svobodnou vesnicí, obyvatelstvo je zotročeno a podrobeno skřetímu vůdci jménem Uruk, který zde vládne tvrdou rukou. Otroci jsou však napojeni na povstalecký tábor Reddock a chystají povstání proti nenáviděným skřetům.

Zeměpis Editovat

Poloha Editovat

Vesnice se nachází na jihovýchodním pobřeží Myrtany. Cape Dun je přístupné pouze z východní strany, protože se nachází na vysokém útesu. Tento útes je na západní a severní straně obklopen vysokými horami, zatímco na jihu se pod útesem nacházejí písčité pláže u zálivu mezi Myrtanou a Varantem. Jediná přístupová cesta do vesnice vede z východu přes malý lesík, který se před Cape Dun nachází.

Popis Editovat

Cape Dun patří mezi nejmenší vesnice Myrtany, je jen o něco rozlehlejší než nedaleká Ardea. Vesnice má protáhlý tvar a ze stran, kde není chráněna horami, je obehnána jednoduchou dřevěnou palisádou. Téměř všechny budovy jsou vystaveny kolem jediné hlavní ulice, která vede od brány až na kopec k majáku. Centrem vesnice je radnice, dále se zde nachází hostinec a velké skladiště a několik menších domků a chatrčí obyvatel. Na kopci pod majákem se nachází také plácek, který slouží jako aréna pro gladiátorské souboje. A nakonec se zde nalézá i hřbitov, kde jsou zřejmě pochovány oběti války.

Zajímavostí je také velký jeskynní systém, který se pod Cape Dun nachází, vchody do něj se nacházejí na pobřeží. V jeskyni žijí zlobři, goblini, důlní červi, ale hlavně také dva draci, kteří střeží menší poklad. Zdá se, že existence této jeskyně zůstala skřetům neznáma.

Historie Editovat

125

Hlavní ulice ve vesnici

O vzniku vesnice se neví nic. Před válkou zřejmě tvořily vesnice Cape Dun a Ardea hospodářské zázemí hlavního města Vengard, které se nachází dále na severovýchodě. Skřeti se východního pobřeží, včetně Cape Dun, zmocnili zřejmě v době, kdy oblehli Vengard. Vesničané byli dílem pobiti, dílem zotročeni a vládcem vesnice se stal skřetí velitel Uruk. Nový skřetí pán si najal také žoldáky, tito zrádci z řad lidí, byli za svou službu skřetům oprávněni nosit zbraň a těšili se jisté svobodě. Zdejší skřeti měli přes to obrovské problémy, celé východní pobřeží sužovali bandité, kteří přepadávali skřetí karavany. Mnohem větší nebezpečí však představovali Rebelové, kteří v nedalekých lesích založili povstalecký tábor Reddock. Rebelové dosadili do Cape Dun svého maskovaného špiona, který měl připravit povstání proti skřetí nadvládě. Skřeti však dosáhli dílčího úspěchu, když získali vzácného zajatce - paladina Wenzela.

Další vývoj Editovat

Další vývoj ve vesnici záležel především na rozhodnutí bezejmenného hrdiny, který připlul z Khorinisu na Esmeraldě. Existují dvě alternativy dalšího možného vývoje:

  • Bezejmenný hrdina se připojí k povstaleckému hnutí a spojí se s maskovaným špionem jménem Phil. Získá pro Phila několik balíků zbraní, které jsou tajně rozděleny mezi otroky a osvobodí paladina Wenzela z vězení v majáku. Jakmile bezejmenný a Wenzel napadnou skřetí pozice, dojde i k povstání otroků. Skřeti jsou poraženi a Cape Dun je osvobozeno. Novým vládcem města se pravděpodobně stává Wenzel.
  • Bezejmenný se přikloní na stranu skřetů a získá si Urukovu přízeň. Pro Uruka odhalí rebela Phila, který je zabit a Uruk dále žádá zničení Reddocku. Bezejmenný tábor rebelů zničí a odpor povstalců na východním pobřeží se zhroutí.

Hospodářství Editovat

Hospodářství v Cape Dun se zaměřuje především na lov, zpracovávání kůží, chov prasat a dřevorubectví. Vzhledem k poloze nedaleko zálivu, není vyloučen ani rybolov. V dobách míru Cape Dun spolu s Ardeou a několika farmami zřejmě tvoří ekonomické zázemí hlavního města. Obchod ve vesnici je spíše místního významu, protože vesnice leží mimo hlavní obchodní stezky, proto sem moc často nezavítá ani žádný poutník.

Demografie Editovat

126

Maják nad Cape Dun

Cape Dun není příliš lidnatou vesnicí. Zajímavostí je, že i v dobách skřetí nadvlády zde žije více lidí než skřetů, ať už se jedná o žoldáky a nebo otroky. Elitou ve vesnici jsou skřeti, následováni žoldáky. Tito žoldáci pocházejí z Myrtany, avšak než otroctví, raději zvolili spolupráci se skřety a zradili krále. Ve vesnici žije i menšina Hashisinů, kteří se po ovládnutí Myrtany skřety chopili příležitosti a svou podnikavostí de facto ovládli obchod v celé zemi. Otroci jsou nejnižší vrstvou, nemají žádná práva a musejí pracovat pro skřety do sedření kůže. Vnitřně zůstávají věrni králi a čekají na příležitost k povstání. V Cape Dun jsou i časté problémy s útěky těchto otroků.

Obyvatelé vesnici se stěžují, že je zde jen velmi málo zábavy a činností k zahnání nudy. Přesto ve vesnici funguje aréna, kde se mohou střetnout bojovníci pro zisk slávy a společenské prestiže.

Důležití obyvatelé Editovat

Jméno Pohlaví Národnost Poznámky
Arokkh Muž Skřet Správce arény
Bufford Muž Myrtaňan Velitel skřetích žoldáků ve vesnici
Cyrus Muž Myrtaňan Skřetí žoldák
Darmok Muž Myrtaňan Skřetí žoldák a gladiátor
Deckard Muž Myrtaňan Skřetí žoldák a správce proviantu
Eisel Muž Hashisin Obchodník a alchymista pocházející z Varantu
Fadi Muž Myrtaňan Skřetí žoldák a gladiátor
Gamal Muž Hashisin Otrokář z Varantu
Grobock Muž Skřet Strážný u brány
Phil Muž Myrtaňan Otrok a maskovaný rebel
Seruk Muž Myrtaňan Svobodný muž a otrok
Silas Muž Myrtaňané Skřetí žoldák, dohlíží na otroky
Tangach Muž Skřet Osobní strážce vládce Uruka
Urkrass Muž Skřet Popudlivý správce skladu
Uruk Muž Skřet Skřetí pán vesnice
Wenzel Muž Myrtaňané Zajatý paladin

Sídla v Myrtaně

Hlavní město: Vengard
Ostatní sídla: ArdeaCape DunFaringGeldernGothaMonteraNemora
OkaraReddockSidenTrelis