FANDOM


Bitva o Ardeu
112
Info
Konflikt: Velká skřetí válka
Místo: Ardea, Myrtana
Výsledek: Vítězství Myrtany
Strany
Myrtanskyznak1 Myrtana Skretiznak Skřeti
Velitelé
Bezejmenný
Hamlar
Prakkaz
Síly
několik otroků, bezejmenný a jeho tři přátelé asi patnáct skřetů
Ztráty
Velké Téměř kompletní

Bitva o Ardeu byť se jednalo spíše o konflikt lokálního charakteru, je jedním z prvních vítězství lidí ve velké skřetí válce. V čele lidí stanul sám slavný hrdina z Khorinisu, který zapudil Spáče a porazil draky. Skřetí síly ve vesnici vedl velitel Prakkaz

Předcházející události Editovat

Myrtana byla během dlouhotrvající války postupně dobyta skřety, kteří na jejím území vytvořili svou vlastní novou říši. Ardea se tehdy, podobně jako mnoho jiných měst a vesnic stala kořistí jednoho z význačných skřetích velitelů. Tito skřetí velitelé se většinou stali pány města či vesnice a lidské obyvatelstvo bylo zotročeno. Otroci museli odevzdat veškerý svůj majetek. Pánem Ardey se stal náčelník Prakkaz, který přepočítal kořist ve zlatě ve chvíli, kdy se k pobřeží blížila loď Esmeralda, připlouvající z ostrova Khorinis.

Průběh bitvy Editovat

Loď přivážela bezejmenného hrdinu, který na Khorinisu proslul zejména tím, že porážkou Spáče zbavil Hornické údolí magické bariéry, a následně porazil draky, kteří ostrov Khorinis napadli. Bezejmenný a mnoho jeho přátel, mezi kterými byli jak skvělí bojovníci s letitými zkušenostmi, tak dobrodruzi z celého ostrova, se vylodili právě na pobřeží u vesnice Ardey. Zatímco ostatní zůstali na lodi, hrdina a jeho nejvěrnější přátelé Diego, Gorn, Lester a Milten se vydali do vesnice, aby zjistili jaké zde panuje situace. Ke svému překvapení spatřili přátelé skřety, kteří tvrdou rukou panovali nad lidmi.

Skřeti okamžitě na bezejmenného a jeho přátele zaútočili. Lester zatím běžel zpět na pobřeží povolat posily z Esmeraldy. Otroci si příchod bezejmenného vyložili jako znamení a okamžitě povstali proti skřetímu útlaku. Prakkaz padl v boji a stejně tak většina jeho skřetů. Bitva tak skončila pro lidské plémě vítězně. Vládu nad vesnicí pak převzal stařešina Hamlar.

Následky Editovat

Hamlar zpočátku nebyl příchodem bezejmenného příliš nadšen. Obával se totiž, že přijde ještě více skřetů, kteří vesnici obsadí zpět a její obyvatelstvo povraždí. Proto Hamlar žádal o posily z povstaleckého tábora Reddocku. Vůdce tábora paladin Javier skutečně do Ardey poslal vojenskou podporu. Osvobození Ardey se stalo prvním vítězstvím lidí nad skřety po několika letech a stalo se tak symbolem, že situace ještě není tak beznadějná jakou se zdála.