FANDOM


Ardea
05
Vyobrazení
06
znak
Ardeamapa
mapa
Geografie
Typ sídla: Vesnice
Země: Myrtana
Region: Východní pobřeží
Správa
Stařešina: Hamlar
Centrum: Radnice
Počet obyvatel: cca. 40
Herní údaje
Hry: Gothic 3

Ardea je mírumilovnou přímořskou vesnicí, která leží na jihovýchodě Myrtany. Osada se nalézá jižně, na dohled od hlavního města Vengardu. Ze velké skřetí války byla Ardea ovládnuta skřety, kteří její obyvatelstvo krutě vykořisťovali. To se však změnilo s příchodem bezejmenného hrdiny, který sem připlul společně se svými přáteli z Khorinisu. Hrdina pomohl otrokům svrhnout nenáviděné skřety. V současné době je Ardea svobodná a v jejím čele stojí stařešina Hamlar. Obživou pro obyvatele vesnice je hlavně rybolov.

Historie

O vzniku Ardey nevíme nic bližšího. Podle všeho byla vesnice před příchodem skřetů mírumilovnou rybářskou osadu, což se ovšem změnilo za velké skřetí války. Východ Myrtany zůstával dlouho svobodný, když však skřeti oblehli hlavní město Vengard, zmocnili se pravděpodobně v té době i vesnic nedaleko města. Sem patřila také Ardea. Obyvatelstvo vesnice bylo zotročeno a muselo sloužit nenáviděným skřetům, kterým zde velel Prakkaz.

Stejně jako všude jinde, i Ardeu skřeti krutě vykořisťovali. Vesnici zachránil až příchod bezejmenného hrdiny, který sem připlul na královské lodi Esmeralda, z ostrova Khorinis. Skřeti se s bezejmenným a jeho přáteli okamžitě dostali do křížku, na stranu bezejmenného se však postavili i otroci, kteří se proti otrokářům vzbouřili. Bitva tak skončila vítězstvím lidí. Vesnický stařešina Hamlar poté požádal nedaleký povstalecký tábor Reddock o vojenskou podporu.

Popis

23

Strážní věž

Ardea je nejmenší vesnice Myrtany. Vesnice je vystavěná ve tvaru nepravidelného kruhu, skládá se z deseti budov a je obehnána dřevěnou palisádou na obranu před dravou zvěří. Centrum vesnice je radnice, která se nachází přímo uprostřed osady. Před radnicí se rozprostírá malý rynk. K obraně vesnice slouží strážní věž, na které hlídkují stráže, které varují vesničany v případě blížícího se nebezpečí. Nachází se zde také hospodářské a obchodní budovy jako je skladiště a kovárna. Dále také hostinec a Innosova svatyně. V okolí vesnice se nalézá také maják a rybářské chýše s přístavištěm. V okolí vesnice leželo také několik farem, které však byly za války zničeny.

Hospodářství

22

Pohled na sklad a Innosovu svatyni

Ardea náleží k ekonomickému zázemí hlavního města, které se nachází nedaleko na sever od vesnice. Obživu pro vesnici zajišťuje rybolov a to díky blízkosti moře. Mimo to se v okolí nachází mnoho farem, ty však byly skřety zpravidla vypleněny. V Ardee se nachází tkalcovský stroj, je tedy možné, že je zde rozšířena i produkce textilu. Vesnice těží i z obchodu, díky své poloze nedaleko silnice, která spojuje Ardeu, Cape Dun a Vengard s Monterou ve vnitrozemí. V okolí vesnice jsou také příhodné podmínky pro lov.

Demografie

Ardea, vzhledem ke své velikosti, není příliš lidnatá. Většinu obyvatel tvoří nedávno osvobození otroci, za jejichž bezpečí ručí bojovníci z řad rebelů. Žije zde také obchodník, kovář a několik málo žen. Mnoho z obyvatel se živí pravděpodobně rybolovem nebo lovem. Tak jako jinde v Myrtaně, i obyvatelé Ardey jsou věrnými služebníky Innose.

Důležití obyvatelé

Jméno Pohlaví Národnost Poznámky
Hamlar Muž Myrtaňan Obchodník, stařešina Ardey po osvobození
Iomar Muž Myrtaňan Obchodník, přepadený na obchodní cestě banditou Ortegou
Jack Muž Myrtaňan Strážce majáku, nedaleko Ardey

Geografie

Ardea leží na jihovýchodním pobřeží Myrtany. Vesnice je položena na vysokém útesu, který se tyčí nad mořem. Oblast okolo Ardey je však nížinatá a úrodná, lesy se nacházejí až dál na západ. Dolů k pobřeží sestupuje cesta, kde se nachází rybářské přístaviště. Silnice na západ pak vede dále do vnitrozemí, do města Montery a dále na pobřeží do nedaleké vesnice Cape Dun. Silnice na sever vede přímo k hlavnímu městu, které se nachází na dohled. V oblasti v okolí vesnice vládne příjemné přímořské klima.

Sídla v Myrtaně

Hlavní město: Vengard
Ostatní sídla: ArdeaCape DunFaringGeldernGothaMonteraNemora
OkaraReddockSidenTrelis